Training Groepsdynamica

Veiligheid in de klas

Inzicht de groepsdynamica en geeft je tools voor interventies in de groep. Dat is een rustgevend idee. Dat je weet wat je te doen staat op moment dat je  bepaald gedrag signaleert in de klas.

En met groepsdynamica kan inspelen op de behoeftes van het team.

Hoe geef ik leiding aan een klas zodat het proces in het curriculum gewaarborgd wordt?

  • Je leert leiding te houden over het groepsproces.
  • Je ziet wat je kunt doen zodat mensen zich thuis voelen binnen de schoolinstelling en de klas.
  • Je leert optimale interventies te doen
  • De dynamica zorgt ervoor dat je in een klas soms niet weet wat er gebeurt. We leren je daarop grip te krijgen.
  • Je regie te behouden en inzicht te hebben in groepsprocessen en -dynamica. Daaruit weet je hoe je het groepsproces op te bouwen in een klas. En zo te zorgen voor een veilig leerklimaat.

De situaties zijn in een klas ook divers en elke keer anders.  Studenten voelen zich op de leeftijd waarop ze zijn, snel buitengesloten of op hun nummer gezet. Alleen je weet soms niet welke interventies je kunt doen.

Elke klas heeft immers haar eigen dynamiek en eigen benaderingswijze.

Wij helpen je met veel plezier daarbij. Wij hebben een manier voor je om voor mensen in het onderwijs meer bij zichzelf te blijven en vanuit hun professionele Volwassen kracht te werken zodat ze krachtige kundige interventies doen, zichzelf begrenzen en hun hart kunnen volgen

We willen samen met jou bijdragen aan een fijne veilige plek in het onderwijs, zodat er een ruimte kan ontstaan, waar leren optimaal is. Waar ieder mens (student, docent, jij en ik) prettig leeft en werkt.

Zodat jij kunt bijdragen aan een veilige en goede onderwijsplek, een waardig leerklimaat, met een eigen plek voor iedereen. Ook voor jou.

We helpen mensen en teams met elkaar te groeien in communicatie en onderling contact zodat de samenwerking weer voldoenend en optimaal wordt.  En door goed onderlinge effectieve communicatie – een mooi kwalitatief curriculum ‘staat’, waar de docenten trots op zijn.

Neem gerust contact op om meer te horen over de mogelijkheden.