Training intervisie

In kleine groepjes leren in de praktijk

casuïstiek

Elke medewerker heeft waardevolle kennis en ervaring in huis. Samenwerking en de overdracht van deze kennis kan tot geweldige resultaten leiden, maar dat gaat niet vanzelf. Door de werk- en tijdsdruk komen de collega’s niet aan het bespreken van eigen praktijksituaties toe Als er niet voldoende tijd en aandacht voor is, kunnen de voordelen hiervan uit blijven. Zonde!

Wij zijn er voor je om je te helpen zelflerend vermogen en zelfsturing te ontwikkelen. Dat doen we middels een bewezen methode: intervisie.

Tijdens de “intervisie training” leren de collega’s deze praktische methode via eigen praktijksituaties toe te passen: ze leren van en met elkaar. Het is een gestructureerde methode die via ervoor zorgt dat u dit daadwerkelijk ook doet en de openheid om onzekerheden en tools te delen met elkaar. De methode heeft een organisatie vanuit de begeleiding, op korte termijn – in afgebakende tijd, helemaal in eigen beheer.

We helpen de medewerkers deze methode te begrijpen en zelf toe te passen. We bieden intensieve begeleiding aan kleine groepen zodat iedereen met de nieuwe methode leert omgaan. Vanaf de training is het onze intentie om de methode te laten landen binnen je organisatie. Zo kan je zonder begeleiding de methode blijven toepassen.

Beter leren samenwerken

Een manier om een betere samenwerking tot stand te brengen is intervisie. Via de casuïstiek komen de situaties aan bod. Dit zorg ervoor dat iedereen via de ‘inhoud’ situaties gaat bespreken en elkaars perspectieven en werkwijzen gaat delen. Leren vanuit de praktijk is zinvol en effectief om elkaar beter te ‘verstaan’ en te begrijpen. Ook gaat het zelflerend vermogen in een cultuur omhoog. Dit is zeker in zelfsturende teams een gewenst effect. Samenwerken en afstemmen gaat spelenderwijs en wordt een gewoonte. De communicatie verbetert en optimaliseert.

Contact Academy kan jou en je medewerkers hierin begeleiden. Het is de moeite waard om tijd te besteden aan het verhogen van de kwaliteit van samenwerken. Op de lange termijn zal je zien dat deze investering in tijd bovendien zelfs tijd scheelt.

Wat kan je bereiken als team? De resultaten..

Uiteindelijk gaat het om het creëren van een optimaal leerklimaat zodat professionaliteit en kwaliteit een hoog niveau bereiken. De resultaten die wij zien binnen de organisatie:

  • De methode wordt eigen gemaakt, zodat jullie het ook in de organisatie zelf in handen hebben. Jullie werken met elkaar aan meer openheid, veiligheid, kennisdeling en regie binnen de school.
  • Je leert via andere zienswijzen kijken binnen het onderwijs. Hierdoor zet je het lerend vermogen van een team ‘aan’.
  • Collega’s kunnen zo leren van elkaars reflectie en kunnen ook tips aan elkaar geven. Dat geeft veiligheid en openheid in het team en een laagdrempelige manier om zaken te bespreken waar onzekerheid over is.
  • We helpen medewerkers om met elkaar en van elkaar te leren. Niet eenmalig, maar continue. Zo wordt de zelfredzaamheid permanent verhoogd.

De methode intervisie

Intervisie is een methode die via gesprekken tussen medewerkers ervoor zorgt dat er continue aan de verhoging van kwaliteit wordt gewerkt. In kleine groepjes reflecteren medewerkers op hun ervaringen tijdens de werkzaamheden. Niet door teveel in te gaan op de inhoud, maar door te kijken naar hoe je als medewerker met situaties om gaat. Collega’s kunnen leren van elkaars reflectie en kunnen tevens tips aan elkaar geven. Er is geen sprake van hiërarchie tijdens het gesprek. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig. Door de open sfeer en de professionele houding van de deelnemers kan iedereen deskundigheid en ervaring vrijuit delen. Sleutelwoord is samen leren zonder oordelen.

Wat er precies tijdens het gesprek aan bod komt, verschilt per organisatie, per team en per moment. Vaak zullen recente lastige situaties aan bod komen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met verbaal agressief, weerstand of emotioneel gedrag van studenten. Ook casuïstiek komt vaak aan bod, onder andere de groepsdynamiek: Via het optimaliseren van het leerklimaat in een klas heb je enorm veel impact op de veiligheid in een klas.

Contact Academy helpt je op weg

Het is van belang dat er een open sfeer is zodat iedereen het beste uit elkaar kan halen. Contact Academy helpt je om te starten met de methode. We bieden intensieve begeleiding aan kleine groepen zodat iedereen met de nieuwe methode leert omgaan. Vanaf dag 1 is het onze intentie om de methode te laten landen binnen jouw organisatie. Zo kun je na de opstart zonder begeleiding de methode blijven toepassen.

Merk je dat er in jouw organisatie ruimte is voor verbetering van het leerklimaat en de professionele houding van medewerkers? Sta je open voor het werken met een nieuwe methode? Neem dan contact op met Contact Academy zodat we samen aan de slag kunnen gaan met dit avontuur.