Training omgaan met agressie

Herken je dat? Dat de medewerkers in je zorgorganisatie voor een uitdaging staan bij het omgaan en communiceren met bewoners of familieleden? Cliënten, bewoners en/of familieleden kunnen agressief gedrag vertonen en verbaal intens worden. Dat betekent geen kwaad in de zin: het komt meestal voort uit een gevoel van machteloosheid, in een situatie waarin ze vaak noodgedwongen zijn omdat de gezondheid niets anders toeliet. En dat doet iets met de medewerkers: de schrik triggert een reactie.

Te emotioneel communiceren is schadelijk

Het is logisch dat medewerkers emotie voelen wanneer ze agressief bejegend worden. Het voelt als een persoonlijke aanval. Deze spanning uit zich als coping-mechanisme in de commuciatie. Het ontbreekt medewerkers aan tools en methoden om op een andere manier te reageren. Als conflicten vaker voorkomen, is dat schadelijk voor alle betrokkenen: de medewerkers, de cliënt en de organisatie. We willen jou en je organisatie helpen om deze problemen te voorkomen door medewerkers inzicht en praktische tools te geven. Door goed met stressvolle omstandigheden om te gaan neemt professionaliteit een vlucht.

Signalering van het probleem

Hoe merk je dat het tijd is om je medewerkers een training te bieden om met onprettige bejegening om te kunnen gaan? Er zijn verschillende signalen die hierop duiden. Zo herken je je wellicht in de volgende situaties:

  • Veel klachten van clIiënten: bewoners of hun familie
  • Emoties bij medewerkers lopen geregeld hoog op
  • Medewerkers melden onprettige bejegening en agressief gedrag (o.a. MIC en MIA), wat leidt tot een gevoel van onveiligheid
  • Leidinggevende wordt betrokken bij incidenten
  • Sfeer op de werkvloer wordt minder

Gewenste situatie is (verbale) agressie te voorkomen

Een cliënt of bewoner heeft recht op adequate zorg, maar kan zijn behoeften soms onhandig uiten. Dit kan tot bovenstaande tekenen leiden. Dit is schadelijk voor het gevoel van veiligheid en de sfeer onder medewerkers. Bovendien kost het teveel tijd en energie om met incidenten om te gaan.

Door je medewerkers te leren omgaan met agressief gedrag pak je bovenstaande problemen structureel aan. Dat betekent dat incidenten worden voorkomen. Het aantal Melding Incidenten Cliënten (MIC) en Melding Incidenten Agressie (MIA) zal afnemen wat zorgt voor meer rust. Medewerkers voelen zich veilig en hebben minder hulp van hun leidinggevende nodig. Kortom: in de gehele organisatie, tot bewoners en hun familie aan toe, is de sfeer beter.

Pak de regie terug

We kunnen je helpen om je medewekers effectief om te leren gaan met agressief gedrag. Onze aanpak is al bij veel organisaties bewezen. De feedback die we krijgen is het dat de training een groot verschil maakt. Medewerkers zijn efficiënter en professioneler. Het werkplezier en gevoel van veiligheid vergroot de motivatie en de passie voor de zorg doet de harten weer openen voor de bewoners en cliënten.

Het geheim zit hem in het zoeken van een oplossing bij jezelf. In plaats van dat je van cliënten of bewoners eist dat ze hun gedrag aanpassen of de tegenaanval wordt ingezet, neem je zelf de regie. Wij bieden je medewerkers de concrete handvatten en oefening die nodig zijn om om zich hierin te ontwikkelen.

De training preventief voorkomen van (verbale) agressie en conflicten

Onze training legt de focus op het voorkomen van conflicten door te begrijpen hoe agressieve gevoelens bij de cliënt of bewoner ontstaan. Dit stelt je in staat om concreet invloed uit te oefenen op een situatie. Mocht er toch een conflict ontstaan, dan helpen we medewerkers om zich niet persoonlijk aangevallen te voelen.

In de training bieden we je praktische tips en tools die we meteen ter plaatse oefenen. Zo kunnen medewerkers na de training direct aan de slag met hun nieuwe kennis en vaardigheden. Het einddoel van de training is toegenomen draagkracht bij de medewerkers om met vele verschillende situaties om te gaan. Zo creëren we een veilige sfeer voor iedereen.