Antoinette van Reekum

Directeur hoofdtrainer & facilitator en met veel plezier je contactpersoon:

Antoinette van Reekum

Wanneer mensen, ondanks de toenemende prikkels en werkdruk, toch zichzelf kunnen blijven, zijn ze gelukkiger in hun werk. Het resultaat is dan dat anderen zich comfortabel en prettig bij hen voelen. Het is mijn passie mensen te inspireren zichzelf te zijn en zo met behoud van hun eigen energie hun werk te doen en goede zorg te verlenen en/of onderwijs te geven.

Mijn passie voor zorg en onderwijs

Antoinette van ReekumZorg: De afgelopen jaren kreeg ik zelf veel te maken met de zorg en kwam ik veel in zorginstellingen en ziekenhuizen. Daar kwam ik vaak in aanraking met grote verschillen in vorm en kwaliteit van het contact dat de verschillende zorgverleners maakten met mijn ouders of met mij. Voor mij maakte echte aandacht en menselijk contact steeds een essentieel verschil in de dienstverlening, hoe ernstig de situatie ook was.

Onderwijs: Bij onderwijs heeft altijd mijn hart gelegen, omdat ik van nature leergierig ben en continue mijzelf blijf vormen. Vaak ben ik dus in lerende situaties te vinden, waarbij ik meer leer bij iemand die mij boeit en contact maakt, dan met iemand die ‘zijn of haar les draait’. Ik word geraakt door mensen die vanuit hun hart dingen overdragen aan studenten. Ik geef met veel plezier de jongeren les over het voorkomen van conflicten en om hen voor te bereiden op stages en praktijkervaringen. Dit doe ik vanuit mijn passie om hen iets mee te geven over hun persoonlijke ontwikkeling die hen dichter bij zichzelf brengt.

Mijn persoonlijke drive

In deze beide sectoren, zorg en onderwijs, heb ik gemerkt dat het menselijk contact een essentiële rol speelt. Dit contact maakt of breekt de bijdrage aan de ervaring van de dienstverlening voor de ander. Wat mij enorm raakt is, dat de mensen in de zorg en het onderwijs heel veel geven. Ze geven vaak alles wat ze in huis hebben. Hierbij zie ik soms dat ze hun energie en ‘zin’ verliezen, vooral door toenemende invloeden van buitenaf zoals kostenbesparingen, werken met minder mensen, ervaren van een toenemende werkdruk, voorschriften, regels, veranderingen, reorganisaties, (te) veel overleg en hoge kwaliteitseisen. Dit heeft soms een negatieve impact op henzelf, op hun passie en het plezier in het werk. En daardoor ook op de zorgbeleving en het contact met de ander. Dat gun ik niemand. Juist omdat ik zoveel respect heb voor wat er in zorg en onderwijs voor essentiële dingen gegeven worden.

Mijn persoonlijke ervaring

Ooit kwam ik erg onder druk te staan door allerlei dingen die ik te doen had tegelijkertijd. Ik raakte overspannen, raakte mijzelf kwijt en volgde mijn hart niet meer. Dit was een pijnlijk proces en ik heb mijn levenslessen geleerd. Voor mij is het effectief leren omgaan met onzekerheden, ineffectieve patronen, stress en tegenslagen dè belangrijkste vaardigheid in het leven. Daar heb ik ook zelf veel ondersteunende opleidingen en coaching in gevolgd. Vanuit dit besef is mijn passie ontstaan om dit ook aan anderen te mogen doorgeven.

Wat doe ik precies? Ik start bij erkennen wat er is, met een zeer praktische insteek

Mensen erkennen en accepteren hoe zij zijn, is een van mijn kernkwaliteiten. Mensen gaan hun eigen realiteit onder ogen zien en het positieve uit deze realiteit halen, binnen hun eigen invloedssfeer. Ik weet personen te raken, te ontwikkelen en te ontmoeten.

Ik begeleid mensen zo, dat ze in contact met zichzelf komen, om hen zodoende te inspireren om werkelijk hun eigenheid te uiten. Hierdoor wordt in de samenwerking, in contact en in de communicatie een wezenlijke verandering tot stand gebracht. Mijn aanpak is vooral gericht op wat er ´hier en NU´ is en wat dus belangrijk is om mee aan de slag te gaan. Mijn visie en handelen is, om door erkenning van wat er is, de ruimte te scheppen om iets nieuws of anders te ont-wikkelen, dat past bij wat jij wilt.

Hoe doe ik dat? kenmerkend in mijn aanpak

Kenmerkend daarbij is mijn liefdevol confronterende begeleiding, met invoelendheid en een praktische en kernachtige insteek; mijn doorzettingsvermogen en persoonlijke drive om de ander werkelijk uit te nodigen om de gewenste situatie te realiseren. Mijn aanpak is erop gericht om het beste uit jou te halen en dit doe ik door het beste uit mijzelf te geven. Ik werk praktisch met je en vertaal het inzicht en ervaren in de coaching naar jouw coachingsvragen en naar het leven van alledag, zodat je er direct iets mee kunt.

Wat zijn de onderscheidende resultaten van mijn aanpak?

Door met deze aanpak te voorkomen dat docenten of zorgverleners misverstaan met elkaar, is er minder of geen conflict meer en kan agressie worden voorkomen.

Doordat mensen het gedrag van de ander beter kunnen hanteren in hun invloedssfeer en het bij de ander kunnen laten, hoeft het niet te escaleren en uit te monden in een vervelende sfeer of in conflicten. Eenieder kan zijn wie hij/zij is. Daarmee is de dienstverlening, het werken en de samenwerking daarbinnen lichter, speelser, en echter.

Het resultaat is dat meer liefde aan de cliënt of student gegeven kan worden en dat er meer rust is om dingen te laten. Daarnaast wordt de professionele bejegening effectief, met passende communicatie door het kunnen signaleren, zien en opvangen (en tegelijkertijd het niet persoonlijk opvatten) van signalen. Zodat de gedragingen van cliënten en studenten een andere wending krijgen. Hierdoor zal de agressie onder cliënten afnemen en zal de onveiligheid en onzekerheid bij medewerkers ook in mindere mate aanwezig zijn. Dat heeft gegarandeerd een positief effect.

Specialisaties

Als coach en trainer heb ik me gespecialiseerd in een effectieve aanpak van burn-out, het hanteren van persoonlijke patronen, stress en (sociale) angsten in contact.

Als trainer ben ik gespecialiseerd in teamtrajecten om mensen werkelijk zich uit te laten spreken op een veilige contactrijke manier. Mijn coaching en training is er vooral op gericht om patronen te doorbreken, oude dingen op te ruimen en aan de slag te gaan met dingen die zich aandienen, passend bij de gekozen focus, waar je met elkaar energie van krijgt. Hierdoor staat ieder teamlid (en het gehele team) snel in eigen kracht.

Mijn professionele achtergrond

Ik heb ruim 18 jaar ervaring als trainer, begeleider & coach. Mijn training en coaching is gericht op directe toepasbaarheid in je werk en leven. Ik werk veel met mensen in zorg en onderwijs.

Ik heb zelf vele trainingen en opleidingen gevolgd en blijf me constant bijscholen in het vak van trainer en coach. Mijn aanpak is onder andere gebaseerd op:

 • Gebruik van effectief gedrag vanuit het hier en nu; doorbreken van oude patronen (Transactionele Analyse en hierbij passende ervaringsgerichte therapeutische aanpak
 • Voorkomen van piekeren, belemmerende ideeën, gedachtenmanagement (The Work)
 • Stressreductie door fysieke oefeningen (Yoga, Mindfullness-tools)
 • (Persoonlijk) authentiek leiderschap; drijfveren en talenten (Spiral Dynamics, Covey)
 • Inzetten van talenten en kwaliteiten in verschillende contexten (o.a . gedragsflexibiliteit, kernkwaliteiten, drijfveren, cognitieve aanpak)
 • Inzichtelijk maken van vraagstukken (o.a. door systemisch werken en (familie)opstellingen, interventies) en transformeren
 • Ervaringsoefeningen uit velerlei bronnen (Avatar, NLP, Volwassen Techniek/meditatie, Psychologie – workshops Piet Weisfelt, Transactionele Analyse, Systemisch Werken, Transactionele Analyse.

Mijn unieke werkwijze is mede gevormd door de vele scholingen en levenservaringen die ik combineer om het voor jou of jullie toepasbaar te maken.

Ik gebruik al mijn kennis en ervaring om je gericht en doelmatig te ondersteunen.

Vaste partners waar Antoinette graag mee samenwerkt:

 • Ine Bimbergen
 • Albert Aukes
 • Elize Borst
 • Jan Faassen
 • Guido Spijk
 • Natasja Hoex
 • Iris van Geffen
 • Mariska van Veenen

En nog een aantal anderen binnen het netwerk flexibel inzetbaar.