Met elkaar en van elkaar leren – training intervisie

Elke medewerker van je organisatie heeft waardevolle kennis en ervaring in huis. Bovendien leren medewerkers ieder een hoop over de bewoners in huis. Samenwerking en de overdracht van deze kennis kan tot geweldige resultaten leiden, maar dat gaat niet vanzelf. Als er niet voldoende tijd en aandacht voor is, kunnen deze voordelen uit blijven. Zonde! Gelukkig is Contact Academy er om je te helpen dit te ontwikkelen. Dat doen we middels een bewezen methode: intervisie.

Geen tijd of aandacht voor onderling leren? Geef deze intervisie-zorg uit handen

Merk je dat er weinig momenten van rust zijn waarin je met elkaar stil kan staan bij ontwikkeling? Dat er bij de wisseling van diensten weinig tijd is voor de overdracht, waardoor deze kort is en puur praktisch van aard blijft? Dat is jammer, want het is belangrijk om ook buiten de inhoud te treden en te bespreken hoe je met bewoners/cliënten om gaat. Als je je herkent in onderstaande kenmerken, is het tijd om na te gaan denken over een nieuwe manier van samenwerken.

  • Overdracht is beperkt
  • Zorgdossier wordt niet of beperkt bijgehouden: weinig uitwisseling casuïstiek
  • Onvoldoende goede communicatie: tussen medewerkers en met bewoners/cliënten
  • Professionaliteit neemt af: klachten onderling, zelfs bij aanwezigheid van bewoners
  • Stress, ontevredenheid en gevoelsmatige werkdruk nemen toe
  • Emoties bij medewerkers lopen op door persoonlijk aangetrokken spanningen

Een manier om beter met elkaar samen te werken

Het antwoord op bovenstaande problematiek is intervisie. Contact Academy kan jou en je medewerkers hierin begeleiden. Het is de moeite waard om tijd te besteden aan het verhogen van kwaliteit. Op de lange termijn zal je zien dat dit bovendien zelfs tijd scheelt.

Wat willen we bereiken? Uiteindelijk gaat het om het creëren van een optimaal leerklimaat zodat professionaliteit en kwaliteit een hoog niveau bereiken. We helpen medewerkers om met elkaar en van elkaar te leren. Niet eenmalig, maar continue. Zo wordt de zelfredzaamheid permanent verhoogd.

De intervisie-methode

Intervisie is een methode die via gesprekken tussen medewerkers ervoor zorgt dat er continue aan de verhoging van kwaliteit wordt gewerkt. In kleine groepjes reflecteren medewerkers op hun ervaringen tijdens de werkzaamheden. Niet door teveel in te gaan op de inhoud, maar door te kijken naar hoe je als medewerker met situaties om gaat. Collega’s kunnen leren van elkaars reflectie en kunnen tevens tips aan elkaar geven. Er is geen sprake van hiërarchie tijdens het gesprek. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig. Door de open sfeer en de professionele houding van de deelnemers kan iedereen deskundigheid en ervaring vrijuit delen. Sleutelwoord is samen leren zonder oordelen.

Wat er precies tijdens het gesprek aan bod komt, verschilt per organisatie, per team en per moment. Vaak zullen recente lastige situaties aan bod komen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met verbaal agressief of emotioneel gedrag van bewoners. Centraal staat de eigen casuïstiek. De eigen inbreng wordt hierbij het uitgangspunt. Je kan denken aan cases m.b.t. groepsdynamiek; samenwerking of bejegening richting bewoners, familie of cliënten.

Onze intervisie-methode helpt jullie op weg

Het is van belang dat er een open sfeer is zodat iedereen het beste uit elkaar kan halen. Contact Academy helpt je om te starten met de methode. We bieden intensieve begeleiding aan kleine groepen zodat iedereen met de nieuwe methode leert omgaan. Vanaf dag 1 is het onze intentie om de methode te laten landen binnen jouw organisatie. Zo kun je na de opstart zonder begeleiding de methode blijven toepassen.

Merk je dat er in jouw organisatie ruimte is voor verbetering van het leerklimaat en de professionele houding van medewerkers? Sta je open voor het werken met een nieuwe methode? Neem dan contact op met Contact Academy zodat we samen aan de slag kunnen gaan met dit avontuur.