Training onderwijs

Training onderwijs

Wellicht herken je ook dat de hectiek in je organisatie ervoor zorgt dat je niet in je normale kwaliteiten en optimale professionele kracht bent. Je hebt al geprobeerd er samen wat aan te doen, echter de ineffectieve patronen bleken hardnekkig te zijn. De situatie veranderde niet. Hierdoor heb jij met je collega’s minder ruimte voor de persoon en de situatie waar het werkelijk om draait: de student en jouw passie om aan de ontwikkeling van de student bij te dragen. Je merkt dat studenten gaan klagen en de kwaliteit die je zo wil en kan bieden, krijg je niet meer voor elkaar. Je motivatie neemt af en je voelt onvrede in en om je heen.

Stel nu dat er dan mogelijkheden zijn om ondanks wat er in de organisatie leeft en speelt, zelf in je kracht te blijven er voor de ander te zijn? We leren je via een gestructureerde aanpak om werkelijk contact te maken, te luisteren en aanwezig te zijn voor de student of voor de klas.

Hoe mooi zou het zijn dat er tevreden wordt gesproken over de organisatie en dat de studenten zich aangetrokken voelen tot de opleiding, zich direct welkom en thuis voelen?

Wij werken met jou en je collega’s daaraan. Wat leer je met elkaar als het gaat om er in aandacht met, bij en voor de ander te zijn. Je leert om aan te sluiten bij de ander, omdat je daar de ander mee van dienst bent in wat er wèrkelijk aan behoefte leeft bij de ander.

Hierbij bieden we effectieve methodes

Deze methodes worden toegepast op de thema’s die spelen. De professionals ervaren, bespreken en beoefenen ze, zodat ze deze tools direct in de praktijk kunnen gebruiken.

Je kunt denken aan training, intervisie en coaching in:

  • Training docentvaardigheden: tools om aanwezig te zijn in contact met de student en bij de klas. Hoe sluit ik aan bij wat er leeft in de belevingswereld, én hou ik tegelijkertijd leiding in de situatie of regie over de klas? Welke vaardigheden kan ik inzetten in verschillende situaties?
  • Training interventies in groepsprocessen – groepsdynamica- zodat er rust is in het onderwijs.
  • Intervisie- methoden: met elkaar sparren over wat is goed onderwijs is, door vanuit de eigen casuïstiek, te leren met elkaar
  • Lezingen of bijeenkomsten over hoe je het beste onderwijs kunt creëren: goed onderwijs en de ethische kwesties over het raakvlak tussen professioneel contact en ethiek.

Hulp nodig of vragen?

 06-21586029

Bel mij terug

4 + 15 =