Training zorg

Training Zorg

Oplossingen voor de zorgverleners

De complexiteit van het werk van zorgverleners neemt toe. Medewerkers in de zorg zijn gebonden aan regelgeving en protocollen van de organisatie waar ze werken. De organisatie heeft hierbij te maken met een efficiënte bedrijfsvoering en met kwaliteitseisen vanuit de inspectie. En op haar beurt heeft de organisatie ook te maken heeft met regelgeving vanuit de overheid. Ook staat de zorg ernstig onder druk door politieke ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij, waarin we te maken hebben met het duur worden van de zorg door onder andere de vergrijzing en de economische ontwikkelingen. Hierdoor wordt het werken in de zorg de laatste jaren voor de medewerkers dus steeds complexer. Er wordt meer gevraagd van de medewerkers.

Wellicht herken je dan wel dat de problemen ook toenemen in de zorgorganisatie. De werkdruk stijgt door de bovenstaande ontwikkelingen en mede daardoor ook de spanningen die er zijn tussen de zorgverleners onderling en zij die zorg nodig hebben.

Omgaan met de (verbale) agressie en de communicatie vanuit het team en gasten/cliënten is hiermee een steeds intenser onderdeel geworden. Ook wordt de onderlinge samenwerking steeds meer op de proef gesteld. Er moeten meer onregelmatige diensten worden gedraaid, die niet altijd op passende momenten kunnen worden ingevuld. Er ontstaan klachten van uiteenlopende aard. Onder andere de (verbale) agressie levert problematische situaties en onzekere gevoelens. Velen hebben energieverlies hierdoor als zorgverlener en raken vermoeid en/of uitgeput.

Wellicht herken je de volgende thema’s  waar je een oplossing voor wenst:

  • Verbale agressie komt vaker voor en wil je preventief voorkomen. Je hoort vaak dat er tegen de zorgverleners  geschreeuwd of gesnauwd wordt door cliënten. Het omgaan met agressie en de manier van communiceren valt zwaar bij de zorgverleners. De (verbale) agressie in de zorg neemt toe de laatste jaren.
  • De collega’s gaan onderling roddelen, soms ook waar bewoners of cliënten bij zijn.
  • Er wordt geklaagd over de onduidelijke afspraken die er gemaakt worden omtrent de werktijden.
  • Collega’s voelen zich niet meer veilig in het team waarin ze werken. Hierdoor zal de onvrede van de zorgverleners, bewoners en cliënten toenemen. Dit geeft weer effect op het gedrag van de mensen.
  • Toenemende of ervaren werkdruk  waardoor de onvrede stijgt. De stress en dynamieken die mensen daarin als coping hebben, krijgen meer overhand. Het energieverlies vraagt om een andere aanpak. Door het onvermogen om de (beleving van) werkdruk te hanteren, kan het ziekteverzuim toenemen.
  • Het voelt dat aandacht een schaars goed is. Je wilt een praatje met jouw cliënten maken en het voelt dat het niet kan. Hoe geef je de aandacht op jouw manier wel? Hoe ben je present bij de ander.
  • De zorgverlener kan door de toegenomen regelgeving en interne procedures ongemotiveerd raken. Hoe ga je mee in de veranderde werkwijze en blijf je ten dienste van de cliënt of gast, en blijft jouw passie behouden voor jouw werk?
  • Bewoners en gasten worden steeds mondiger en assertiever en stellen meer eisen. Ze luisteren niet meer naar de zorgverleners waardoor deze zich onmachtig gaan voelen. Ze raken de regie kwijt. Hoe begrens je in verbinding en luister je ook naar de wensen van de ander?
  • Ook horen de zorgverleners dat de bewoners of cliënten zich niet meer prettig voelen. De zorgverleners en groepsleden voelen zich onmachtig. Hoe kan je present zijn bij de gast/ bewoner?

De noodzaak van optimalisatie eigen draagkracht

Nu zal je in de groep, waarin je werkt of waaraan je leiding geeft, wel geprobeerd hebben om samen tot een oplossing te komen. Je bent er in groepsverband met elkaar over gaan praten wat wel nuttig is, maar er veranderde niets. Dus dat is niet de oplossing.

Ineffectieve patronen die er zijn, zijn hardnekkig. Je gaat naast elkaar heen praten en werken. Ondanks jouw kunde en kennis zal er weinig ruimte gevonden worden voor de ander.

In dit speelveld heb je vooral te maken met je eigen draagkracht. Hoe is het gesteld met jouw/jullie competenties om met dit alles om te gaan? Hoe worden jullie begeleid om te dealen met deze complexiteit?

Wij steunen en ontwikkelen draagkracht om met externe contextuele ontwikkelingen te dealen en geven je tools om veranderingen te dragen. We zien hierdoor medewerkers opbloeien door de stimulans van draagkracht en competenties om hiermee om te gaan.

Een gestructureerde methode als oplossing

Hoe zou het voor je zijn als wij je een gestructureerde methode bieden waarbij je, ondanks alles wat er leeft en speelt, zelf in jouw kracht kunt blijven en in bovenstaande situaties effectief kunt handelen?

Heerlijk toch?

Op de eerste plaats bieden we jou een manier om bij jezelf te kunnen blijven, in alle situaties. Ook als het hectisch is of als iemand bijvoorbeeld plotseling een opmerking maakt. Via het contact met jezelf kan je immers pas echt aanwezig zijn bij de ander. Ook verbale agressie en pesten in je organisatie wordt hiermee preventief voorkomen.

Je zal vervolgens leren er voor de ander te zijn, door werkelijk contact te maken, te luisteren en aanwezig te zijn. Hierdoor ervaart een ieder, zowel jij als medewerker als de bewoner of client, een gevoel van veiligheid en vervulling van behoeften. Hierin mogen ook jouw grenzen er zijn. En blijven jouw normen, waarden, energie en passie waartoe je het werk doet, bovenaan staan.

Het is verstandig om voor deze oplossing contact met ons op te nemen. We leren je tools, waardoor je uiteindelijk weer jouw eigen betekenis in je werk gaat ervaren. Daarnaast wordt ook jouw motivatie  weer voelbaar en hervindt je de samenwerking, als 1 gefocust team, met je collega’s.

Contact 

Door contact op te nemen kan je de mogelijkheden die we bieden of het trainingsaanbod bekijken om jou en jouw collega’s te helpen en ondersteunen in de werkzaamheden.

Je zal je weer prettiger gaan voelen en je bewoners of cliënten zullen zich beter gaan gedragen. Je zal weer met plezier naar het werk gaan.

Neem vooral contact met ons op om een voor jou passende oplossing te bespreken. Of laat je gegevens achter zodat wij contact met jou opnemen.

Hulp nodig of vragen?

 06-21586029

Bel mij terug

12 + 2 =